D I A L E XΑνώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
ΠΡΟΣΚΛΗΛΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIALEX ΑΕΕΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

DIALEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

Το διοικητικό συμβούλιο της DIALEX ανώνυμης εταιρείας επενδυτικής διαμεσολάβησης καλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας Απόλλωνος 6 Ταύρος στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1) Υποβολή του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 και απολογισμό του Διοικητικού συμβουλίου για την παραπάνω εταιρική χρήση, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά για την κατάσταση της εταιρείας.

 

2)  Έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή για τη διαχείριση της παραπάνω εταιρικής χρήσης.

 

3)  Έγκριση του Ισολογισμού και του απολογισμού αυτής της χρήσης.

 

4)  Απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για όσα έγιναν στην 16η εταιρική χρήση 1/1/15-31/12/2015.

 

5) Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμό της αμοιβής τους.

 

6)  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

7) Έγκριση  και  καθορισμός  αμοιβών μελών  Δ.Σ.

 

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, όπως ορίζει ο Νόμος και το καταστατικό. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή, από πρόσωπο νόμιμα από αυτούς εξουσιοδοτημένο. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

<< Όλες οι κατηγορίες
0 συνολικά αντικείμενα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΛΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση Γ.Σ. - 2016
Ισολογισμός 2014
Πρόσκληση Γ.Σ. - 2015
Πρακτικά Δ.Σ. - 30.06.2014
Πρακτικά Τακτικής Γ.Σ. - 30.06.2014
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012
DIALEX αεεδ - τηλ. 2103416840 - email: dialex@otenet.gr